یابن الحسن(عج)


سالی گذشت و زمین گشت در مدار تو

اما نداشت خاتمه ای انتظار تو

امسال هم همه ی هفته ها گذشت

یك جمعه اش نبود زمان قرار تو

با این شكوفه ها دل من خوش نمی شود

آید پس از كدام زمستان، بهار تو؟
قلب مرا ز خانه تكانی معاف كن

بگذار بماند به رویش غبار تو

این روزها همه به سفر فكر می كنند

من قصد كرده ام بمانم كنار تو

امسال كه من به درد ظهورت نخورده ام

سال جدید كاش بیایم به كار تو

به امید رسیدن بهار واقعی....

بهار ظهور....

+ نوشته شده توسط سفیر در دوشنبه بیست و هشتم اسفند 1391 و ساعت 1:3 |
 

۱- بیا یابن الحسن

۲- ابا صالح

۳- مژده یاران

۴- آمده دنیا یوسف زهرا 

۵- اسیر خوی تو هستم

۶- بر دامن نرگس ببین

 

 

 

+ نوشته شده توسط سفیر در دوشنبه بیست و هشتم تیر 1389 و ساعت 0:43 |


Powered By
BLOGFA.COM